Indbliksgener

indbliksgener

Har du et ønske om at opføre en altan? I så fald skal du sikre, at den ikke medfører indbliksgener. Gør den det, vil det nemlig ikke være tilladt at etablere altanen.

Det samme vil gøre sig gældende, hvis din nabo har i sinde at få etableret en altan. Hvis den vil resultere i, at den giver indbliksgener fra nabo, vil det ikke være tilladt at få den opført. I et sådant tilfælde vil du derfor kunne gøre indsigelse mod det.

Regler for altaners afstand til naboerne

Der er en række krav, man skal leve op til, når man gerne vil have en altan. I bygningsreglementet er der bl.a. krav til den udformning, så indbliksgenerne mindskes. Fx er der regler for, hvor tæt man må bygge i parcelhusområder. Dertil er der også regler for altaners afstand til naboerne, da de ikke må medføre ‘væsentlige indbliksgener’ for naboerne.

Det er op til hver kommune at afgøre, hvad der kan defineres som ‘væsentlige indbliksgener’. Det vil sige, at der kan være forskellige krav og regler for afstanden fra altanen til naboen, alt afhængigt af, hvor i landet du er bosiddende.

Du skal søge ombyggetilladelse

Som udgangspunkt er der et krav om, at man i alle kommuner skal søge om en byggetilladelse til stort set alle nye byggerier og renoveringer. Det vil sige, at der også er et krav om, at du skal søge om en byggetilladelse, hvis du vil opføre en altan.

De fleste danske kommuner har regler for, at opholdsarealer, som er hævet mere end 30 cm over terrænet skal være placeret min. 2,5 meter fra skellet. Hvis der er tale om en sommerhusgrund, så er der et krav om, at der fra enten altan eller terrasse er mindst fem meter til skellet.

Når man skal etablere en ny altan på enten en etageejendom eller en villa, har man pligt til at opfylde både Byggeloven, Bygningsreglementet og de lokale bestemmelser i kommunen.

Som følge af dette, er det også en god idé, at du sørger for at få hjælp fra fagfolk, da de bedre vil kunne vurdere, hvad dine muligheder er for at få en altan på det sted, hvor du har et ønske om at få den etableret.

I nogle tilfælde kan det være muligt at få en dispensation hos kommunen, men det er meget vigtigt, at du ikke påbegynder byggeriet, før alle godkendelser er på plads. Gør du det, kan du risikere at få bøder – og du kan tilmed risikere, at du skal rive det udførte arbejde ned.

Her er der mere lempelige regler for altanafstanden

Det er naturligvis vigtigt, at du er klar over, at der er forskel på, hvorvidt du skal have etableret en altan på en etageejendom eller på en villa i et parcelhuskvarter.

Langt de fleste kommuner har nemlig mere lempelige regler for altanafstand til naboer i lejligheder, end i et parcelhuskvarter. Årsagen til dette er, at det forventes, at beboere i lejligheder har større tolerancer for indbliksgener, end dem, der bor i hus, da det er svært helt at undgå indkig fra naboer.

Efterlad en kommentar